Culture


 
 
 
 
 
 
 
 
MANAAKITANGA - CARING

“Kia mau ki to Māoritanga.”

“Hold fast to your culture.”

TOHATOHA - SHARING

“Nā tō rourou nā taku te rourou ka ora ai te iwi.”

“With your food basket and my food basket the people will thrive.”

WHAKARITE AKONGA - PREPARING

“Whāia te iti kahurangi ki te tūoho koe, me he maunga teitei.”

Pursue excellence – should you stumble let it be to a lofty mountain.”

Our School Pepeha

Ko Kapiti te motu

Ko Maungakotukutuku nga maunga

Ko Wharemauku te awa

Ko Te Rau o te Rangi te moana     

Ko Te Atiawa ki Whakarongotai te iwi