Culture

MANAAKITANGA - CARING
“Kia mau ki to Māoritanga.”
“Hold fast to your culture.”


TOHATOHA - SHARING
“Nā tō rourou nā taku te rourou ka ora ai te iwi.”
“With your food basket and my food basket the people will thrive.


WHAKARITE AKONGA - PREPARING
“Whāia te iti kahurangi ki te tūoho koe, me he maunga teitei.”
Pursue excellence – should you stumble let it be to a lofty mountain.”

Our School Pepeha

Ko Kapiti te motu
Ko Maungakotukutuku nga maunga
Ko Wharemauku te awa
Ko Te Rau o te Rangi te moana      
Ko Te Atiawa ki Whakarongotai te iwi